Het rekencentrum van de bouw - Interplan Poolcalculaties work Wattstraat 3
2171 TP Sassenheim
[t] work 0252 22 20 07
Interplan Poolcalculaties

Toelichting

Toelichting werking pool-calculaties.

Algemeen.
Een pool-calculatie van interplan bestaat uit het, voor meerdere partijen, uitschrijven van de begroting inclusief het uittrekken van de hoeveelheden voor hetzelfde project.


Melding van een project.
Een project wordt door een aannemer bij ons gemeld. Na de melding wordt het project door interplan beoordeeld en na goedkeuring wordt deze gepubliceerd. Daarna verzenden wij het bericht van het aangemelde project via de e-mail naar een selecte groep aannemers.
Deze selectie vindt door ons plaats op een aantal criteria zoals:

  • Omvang project;
  • Plaats van het project;
  • Type project.

De door ons geselecteerde groep aannemers ontvangen het bericht en kunnen zich, indien zij bekend zijn met het project, hiervoor aanmelden. Zodra wij van een van de aanmelders de projectgegevens hebben ontvangen maken wij een offerte voor de calculatiewerkzaamheden.
Hierin maken wij duidelijk wat de kosten zijn bij één of meerdere deelnemers. U begrijpt hoe meer deelnemers hoe lager de calculatiekosten zijn.

Wat krijgt u van ons.
Wij stellen de begroting op in IBIS-Trad met behulp van de STABU-koderingen en trekken de hoeveelheden uit.
De uitgetrokken hoeveelheden worden binnen IBIS-Trad in overzichtelijke meetstaten bijgeleverd. De begrotingsregels worden afgeprijsd en genormeerd. De prijzen, normen en onderaannemersbedragen worden door ons ingeschat op basis van ervaring, opgebouwde bibliotheek en recent door ons gecalculeerde vergelijkbare projecten. 
Tijdens de calculatiefase stellen wij een vragenlijst op en wordt naar alle deelnemers toegezonden. Op een nader te overleggen datum wordt de begroting gemaild naar de deelnemers. De mondelinge overdracht vind plaats op verzoek van de deelnemer op kantoor van interplan.
Wij verwerken de nota (‘s) van inlichting/wijziging in regie en worden u separaat toegezonden zodat u de gewijzigde begrotingsregels kunt implementeren in uw begroting.

Wat doen we niet.
Tijdens de gedeelde (pool) werkzaamheden spiegelen en verwerken wij geen offertes, wij stellen geen bouwplaatskosten op en werken geen alternatieven uit.

Ongedeelde werkzaamheden.
Na overdracht van de begroting aan de deelnemers kunnen wij voor één van de deelnemers, die zich hier het eerst voor meldt, vervolgwerkzaamheden verrichten tot de aanbesteding.

Inloggen